K-stud (Kristelig studieforbund) er siste kunden til Webverksted. Her sto Webverksted for komplett leveranse av både logo, design av nettsider, design av trykt materiell og diverse annet.

Samarbeidet har nå pågått siden oktober og ferdigstillingen av prosjektet ble fastsatt til 01 januar 2012. Nettsiden og materiell ble levert innen tidsfristen til tross for kort tid til gjennomføring av hele prosjektet. Webverksted var også ansvarlig for oppbyggingen av den nye nettsiden, samt portering av innhold fra gammel/tidligere nettside. Det ble laget maler for Word, Powerpoint og også levert grafisk design for bannere, annonser, roll-ups og annet grafisk profilmateriale.